Відповідно до законів України «Про освіту» від 23.05.1991№ 1060-хІІ , «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001. № 2628-ІІІ, на основі Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності у сфері освіти від 12.05.2023 №552, з метою опанування такими видами професійної діяльності, які дають змогу працювати в умовах інноваційних змін, продукування нових педагогічних ідей, презентації та поширення передового педагогічного досвіду у практику роботи ЗДО №20 «Струмок»,

Впровадження інноваційних технологій у практику роботи закладу дошкільної освіти №20 «Струмок»:

№ п\п Назва педагогічної технології Мета технології Моніторинг результатів
1.

Технологія розвитку винахідницьких завдань (за Г. Альтшуллером)

Мета: формувати сильне мислення, виховати творчу особистість, підготовлену до вирішення складних проблем у різних галузях діяльності.

Розв'язання суперечностей; системний підхід (вміння бачити навколишній світ у взаємозв'язку всіх його елеиентів); вміння віднайти необхідний у даній ситуації резерв.
Напрями застосування:
- естетична діяльність;
- образотворче мистецтво;
складання казок;
- розв'язування казкових завдань.

2. Палички Кюїзенера Мета: розвивати абстрактне мислення, вміння виокремлювати логічні зв’язки та поняття. Формування понять конкретизації лічби і обчислень у вигляді числа; розуміння системи «більше-менше», «право-ліво», «між», «довше», «вище», «рівний», «серед» «на» і т. д.; розвиток креативності, умінь моделювати і конструювати; формування активності пізнавального характеру і наочно-дієвого способу мислення, а також всіх видів уваги і детального сприйняття навколишнього; поліпшення дрібної моторики.
3. Логічні блоки Дьенеша Мета: розвивати уміння виявляти і абстрагувати властивості, порівнювати предмети за їх властивостями, розвивати здатність до логічних дій та операцій. Ознайомлення з формою, кольором, розміром, товщиною об’єктів; розвиток творчого мислення; формування уявлення про математичні поняття – алгоритм, кодування інформації; розвиток уміння виявляти властивості в об’єктах, називати їх; ознайомлення з формою, кольором, розміром, товщиною об’єктів; розвиток просторового уявлення (орієнтування на аркуші паперу); розвиток знань, умінь, навичок, необхідні для самостійного вирішення навчальних і практичних завдань; виховання самостійності, ініціативи, наполегливості в досягненні мети, подоланні труднощів; розвиток творчих здібностей, уяви, фантазії; розвиток здатності до моделювання та конструювання; розвиток уміння виділяти ознаки предмета, називати їх, пояснювати схожість та відмінність об’єктів, обгрунтовувати свої судження.
4. «Казкові лабіринти гри» Мета: ознайомити дітей з геометричними фігурами, закріпити кольори; вчити утворювати геометричні фігури на Геоконті, двохколірному квадраті; вчитись орієнтуватись на площині. Поняття: посередині, між, над, правий, лівий кут, правий лівий, нижній кут. Розвивати уяву, пам’ять під час викладання предметів (будинок, стіл, цукерка, літак, човник). Розвиток у дитини пізнавального інтересу, бажання і потреби пізнати нове; розвиток спостережливості, дослідницького пошуку в навколишній діяльності; розвиток уяви, креативного мислення (бачити звичайний об’єкт під новим кутом зору); гармонійний збалансований розвиток дітей; формування базисних уявлень (математичних, про навколишній світ, мовних навичок).
5. «Кільця Луллія» Мета: уточнити знання дітей про різні галузі діяльності людей; розвивати варіативність уявних образів; розвивати творче мислення дошкільника; формувати асоціативність, диалектичність і системність мислення. Поступове розширення та поглибленняпізнавальних інтересів; збагачення досвіду дитини; насичення знань про різні сфери дійсності. Кільця Луллія - один із засобів розвитку інтелектуально творчих здібностей дітей, спрямоване навчити дітей складати завдання на додавання і віднімання; класифікувати і встановлювати взаємозв'язки між природним об'єктом, місцем його проживання, способом харчування; вчити складати склади, слова; розширювати і активізувати словниковий запас за рахунок іменників, прикметників, дієслів; розвивати логічне мислення, уяву; діти вчаться самостійно придумувати завдання як реального, так і фантастичного плану;складати розповіді про практичне значення і застосування об’єктів;з незвичними властивостями та ознаками.
6. «Чудеса на піску» Мета: розвивати дрібну моторику, розвивати мовлення і розумові здібності, координацію рухів, розвиток пам'яті, уваги, зосередженості; уміння розрізняти кольори та їх відтінки, формувати понять про форму, величину, кількість. Ефективний метод психологічної допомоги дитині: формування впевненості у собі та стійкої самооцінки; гармонізація внутрішнього емоційного стану, зокрема при негативізмі, образливості, конфліктності; адаптація до будь-яких змін у житті дитини - вступ до дитячого садка, зміна дитячого колективу; розвитку творчого потенціалу дитини, активізація її просторової уяви, образно-логічного мислення, тренування дрібної моторики рук та чутливості пальців; усвідомлення морально-етичних норм, формування гармонійного образу світу.
Кiлькiсть переглядiв: 5

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.